Industriální minulost

zocelila naši kulturní křehkost
a zanechala nám tu skvost

#enjoyostrava