Safe Travels Stamp

Tuto mezinárodní známku získala Česká republika od Světové rady cestovního ruchu World Tourism & Travel Council a znamená to, že se tak stala bezpečnou destinací. O známku žádala za destinaci Česká republika národní centrála cestovního ruchu CzechTourism, která na základě podkladů od Hospodářské komory ČR, oborových asociací a Ministerstva zdravotnictví ČR vypracovala soubor preventivních bezpečnostních a hygienických doporučení pro jednotlivá odvětví cestovního ruchu, závazných pro získání známky Safe Travels.

Safe Travels Stamp je oceněním pro destinace a společnosti po celém světě, které přijaly globální standardizované doporučení SafeTravels v oblasti zdraví a hygieny. Tato známka pomůže cestovatelům rozpoznat země a společnosti po celém světě, které tyto celosvětově standardizované normy „bezpečného cestování“ implementovaly.

Podnikatelé a asociace v cestovním ruchu mohou o udělení známky Safe Travels žádat od 1. října 2021 prostřednictvím registračního formuláře na webových stránkách agentury CzechTourism, kde naleznou také doporučení a z nich vyplývající zásady, pravidla a podmínky používání známky Safe Travels pro jednotlivá odvětví (např. maloobchodní prodejny, hotely, restaurace, sauny, koupaliště, golfové areály, kina, lanové dráhy a další), které se odesláním formuláře zaváží dodržovat. Udělení i užívání známky Safe Travels je zdarma.

Získejte známku „Safe Travels“ pro svůj podnik a ukažte světu, že vám záleží na bezpečnosti vašich zákazníků v souvislosti s  Covid-19.  Získáte tím konkurenční výhodu prezentovat svou bezpečnou provozovnu pomocí celosvětové propagované značky.

Světová rada cestovního ruchu je celosvětovou autoritou v oblasti ekonomického a sociálního přínosu cestovního ruchu. WTTC podporuje udržitelný růst odvětví cestovního ruchu, spolupracuje s vládami a mezinárodními institucemi na vytváření pracovních míst, podpoře exportu a prosperitě. Členy Rady jsou předsedové, prezidenti a generální ředitelé předních světových soukromých podniků cestovního ruchu.

#enjoyostrava