Ředitel GVUO: Online varianta výstav už zůstane běžnou součástí galerijní nabídky

Galerie výtvarného umění v Ostravě je největší sbírkotvorná galerie v Moravskoslezském kraji. Výstavy a akce pořádané GVUO ročně navštěvuje přes 100 000 milovníků umění. Sbírky GVUO se stále rozšiřují a v tuto chvíli už zahrnují přes 23 000 uměleckých předmětů. Výstavní prostory GVUO najdete v Domě umění,  památkově chráněné budově z roku 1926, která patří mezi skvosty ostravské architektury. Kvalita sbírek řadí GVUO mezi 5 nejvýznamnějších sbírkotvorných galerií v České republice.

 

V Galerii výtvarného umění Ostrava si neodpočinou ani v době koronavirové, právě naopak. GVUO se přizpůsobuje situaci a řadu aktivit transformuje do online prostředí. Jak složité jsou přípravy virtuálních prohlídek? A na jaké výstavy se můžeme těšit v následujících dnech? Nejen na tyto otázky nám odpověděl ředitel GVUO, pan Mgr. Jiří Jůza, Ph.D.

 

Pane řediteli, hned na úvod bych se chtěl zeptat, jak hodnotíte rok 2020, který byl vzhledem k okolnostem spojených se šířením viru Covid-19 velmi atypický.

Rok 2020 pochopitelně nebyl jednoduchý. Ačkoliv jsme nemohli vystavovat, vnitřní chod se nezastavil. Instituci nelze zastavit. Věnovali jsme se více vnitřním aktivitám, například odbornému zpracování okrajových částí sbírkového fondu. Stejně jako ostatní galerie jsme už měli online aktivity, které jsme dále rozvíjeli, proto bylo na co navázat. Pro všechny byl nejhorší pocit nejistoty.

Všiml jsem si, že na vašich webových stránkách www.gvuo.cz mohou fanoušci umění navštívit virtuální výstavy. Řeknete nám k tomuto projektu více?

Virtuální prohlídky připravujeme už od roku 2018. Celkem jich je na našich webových stránkách k vidění už čtrnáct. Virtuální prohlídky umožňují nejen online návštěvu galerie, ale také nám slouží k archivaci ukončených výstav. Je to způsob reference toho, co děláme.

Hodláte ve virtuálních prohlídkách pokračovat také po korona krizi?

Ano, ve virtuálních prohlídkách budeme pokračovat. Pandemie jen urychlila proces jejich využívání v kulturním sektoru. Virtualizace a digitalizace jsou jedním z mála pozitivních dopadů pandemie. Ačkoliv mají jednu zásadní nevýhodu, jsou drahé.

Jak složité bylo, ať už finančně či technicky, tyto virtuální prohlídky zajistit?

Výroba virtuálních prohlídek je nákladná finančně i časově. Při jejich tvorbě spolupracujeme s externím dodavatelem, který zajišťuje fyzické nasnímání výstavy, programování panoramatických snímků do celku, doplnění navigace a v případně nutnosti i vkládání interaktivního obsahu. S tím se samozřejmě pojí cena, čím více interaktivity, tím je virtuální prohlídka dražší. Když už vkládáme interaktivní obsah (například detaily uměleckých děl), vždy pracujeme s fotografiemi, které jsme vytvořili prostřednictvím našeho speciálního skeneru, určeného pro digitalizaci uměleckých děl. Rozlišení snímků pořízených na skeneru se s obyčejnou fotografií nedá srovnat. Samozřejmě existuje možnost vytvořit si virtuální prohlídky v různých aplikacích zdarma, nicméně kvalita výstupů je pak někde úplně jinde.

Že to s přesunem do online prostředí myslíte vážně, dokazují také komentované prohlídky, které streamujete na vašich sociálních sítích. Jak takové prohlídky probíhají a mají o ně lidé zájem?

Komentované prohlídky jsme začali prezentovat už vloni, poprvé na výstavě Dělník je smrtelný, práce je živá. První komentovanou prohlídku jsme streamovali živě, nyní jsme dali přednost kvalitním záběrům, a proto je předtáčíme. Díky tomu můžeme do prohlídky vložit více detailních i celkových náhledů do výstavy podle toho, o čem právě kurátor hovoří. První komentovanou prohlídku výstavy Václava Rodka můžete zhlédnout na našem Facebooku, nebo YouTube kanálu už v úterý 30. března v 17 hodin. Komentované prohlídky zůstanou po odvysílání na našich sociálních sítích a zájemci si je pak budou moci pustit, kdykoliv budou chtít. Zájem o ně evidujeme velký. Samozřejmě, že by si lidé raději výstavy prohlédli naživo a také my bychom za to byli velmi rádi. Výhodou ale je, že díky streamování si naše komentované prohlídky mohou pustit lidé i na druhém konci republiky, což se skutečně děje.

Myslíte si, že se může umění přesunout do online prostředí, alespoň z určité části, už navždy?

Myslím si, že online varianta výstav už zůstane běžnou součástí galerijní nabídky i po skončení pandemie. Fyzická návštěva galerie bude vždy nenahraditelná, nicméně doprovodné online aktivity, určené pro, řekněme, vzdálenější (mimoostravské) publikum a archivaci budou vítány v každé době.

Na co se mohou těšit fanoušci umění v nejbližších dnech či týdnech? Navnaďte nás.

Ve středu 31. března budeme streamovat přednášku Gabriely Pelikánové o ostravském sochaři Vladislavu Gajdovi, 8. dubna se uskuteční komentovaná prohlídka s kurátorkou Gabrielou Pelikánovou výstavou VÁCLAV BROŽÍK / Kresby, na 15. dubna připravujeme komentovanou prohlídku s malířem Václavem Rodkem výstavou VÁCLAV RODEK / Metakódy, v úterý 13. dubna budeme vysílat přednášku Marka Zágory na téma Kočka ve středověku a ve středu 28. dubna přednášku Gabriely Pelikánové o ilustrátorovi Janu Provazníkovi. Všechny přednášky a komentované prohlídky budou přenášeny na Facebooku a YouTube kanálu GVUO v den jejich premiéry. Na sociálních sítích pak zůstanou ke zhlédnutí zdarma. A na květen pak připravujeme v rámci 95. výročí Domu umění další velké digitální projekty spojené s využitím virtuální reality.

Otázka na závěr. Co uděláte jako první, až se situace uklidní a dojde k rozvolnění opatření?

Rád osobně přivítám první návštěvníky.

 

Webové stránky GVUO: www.gvuo.cz
Facebook GVUO: www.facebook.com/gvuostrava
Instagram GVU: www.instagram.com/dum_umeni_gvuo
Youtube GVUO:
www.youtube.com/gvuo

Ředitel GVUO,
pan Mgr. Jiří Jůza, Ph.D.

Foto: Martin Straka

#enjoyostrava