POZOR otvírá se registrace do programu na podporu asociačních kongresů

Czech Convention Bureau otevře od 1. července výzvu na spolupráci v rámci asociačních kongresů a konferencí. Výzva je zaměřena na společnosti, které mají sídlo podnikání v České republice a jsou pořadatelem či organizátorem významného domácího i mezinárodního kongresu nebo konference.

Program spolupráce v rámci asociačních kongresů a konferencí je podpůrným programem agentury CzechTourism zaměřený na akce, jejichž pořádání významně a prokazatelně podporuje a zvyšuje domácí i příjezdový cestovní ruch a které jsou v souladu s inovační strategií vlády ČR.

 

Předpokládaná lhůta pro podání žádostí

  • 1.termín: 1. 7. – 21. 7. 2020
  • 2.termín: 14. 9. – 30. 9. 2020

Termín zahájení podávání žádostí prostřednictvím formuláře bude uveden na stránkách www.czechtourism.cz , a to včetně termínů ukončení podávání žádostí, metodiky hodnocení a finančních limitů podpory.

 

Parametry akce, na které je možné podporu žádat

  1. Akce má charakter asociačního kongresu či konference
  2. Doba trvání akce je minimálně 3 dny – po sobě jdoucí.
  3. Místo konání akce je Česká republika.
  4. Termín konání akce je maximálně 12 měsíců od podání žádosti, tj. 21. 7. 2021, resp. 30. 9. 2021.

 

Kategorie pro poskytování podpory

  1. Akce, které mají erudovaný odhad dle historie kongresů více než 500 registrovaných účastníků (kategorie A)
  2. Akce, které mají erudovaný odhad dle historie kongresů v rozmezí od 80 do 500 registrovaných účastníků (kategorie B)

 

Kritéria hodnotícího formuláře budou zohledňovat např. počet účastníků akce, délku, termín a místo konání kongresu.

V případě dotazů se na nás neváhejte obrátit – convention@ostrava.cz nebo kontaktujte: Ing. Terezu Matějkovou, vedoucí manažerku Czech Convention Bureau, tel. + 420 221 580 404, matejkova@czechtourism.cz.

 

 

#enjoyostrava