Otevřen program spolupráce v rámci kampaní kandidatur a asociačních kongresů

Agentura CzechTourism prostřednictvím Czech Convention Bureau aktuálně realizuje dva typy partnerské spolupráce pro subjekty působící v oblasti MICE:

Program spolupráce v rámci kampaní kandidatur – je založen na spolupráci během procesu získávání mezinárodních MICE akcí do České republiky, jejichž pořádání významně a prokazatelně podporuje a zvyšuje příjezdový cestovní ruch, a které jsou v souladu s inovační strategií vlády ČR.

Program spolupráce v rámci asociačních kongresů – je založen na spolupráci v průběhu mezinárodních i domácích asociačních kongresů a konferencí s potvrzeným termínem konání na území ČR.

Nabídky do obou programů se přijímají do 21. 7. 2021

Podrobné informace naleznete zde

 

 

#enjoyostrava