Město Ostrava právě spustilo příjem žádostí o okamžitou jednorázovou finanční podporu ve výši 20 tisíc korun

Pomoc je určena těm drobným podnikatelům s provozovnami na území města, které musely být v návaznosti na aktuální vládní opatření přijaté k zamezení šíření epidemie covidu-19 od 27. prosince uzavřeny, a kteří splní stanovené podmínky.

Již vloni na jaře se nám tato rychlá a jednoduchá forma podpory velmi osvědčila. Rozhodli jsme se proto v ní pokračovat a minulý týden v úterý jsme jako rada schválili vyhlášení programu i předběžně alokovanou částku ve výši 40 milionů korun. O došlých žádostech budeme rozhodovat v týdenních intervalech a následně budou peníze rychle odeslány na účty úspěšných žadatelů,“ připomněl ostravský primátor Tomáš Macura.

Výzva je vyhlašována jako časově neomezená a bude otevřená do odvolání.

Podnikatelé o jednorázovou pomoc ve výši 20 tisíc korun žádají výhradně prostřednictvím jednoduché počítačové aplikace https://pomoc.ostrava.cz/, do které po vyplnění žádosti nahrají naskenovanou kopii občanského průkazu, žádost si vytisknou, podepíší a naskenují zpět do aplikace k finálnímu odeslání.

Žadatel nesmí být v insolvenci a nesmí mít dluh vůči městu. Celková výše jeho ročních příjmů z veškeré jeho podnikatelské činnosti musí za ucelený rok 2020 činit minimálně 180 tisíc a maximálně 12 milionů korun

resp. alikvot těchto částek, když měl například v roce 2020 provozovnu uzavřenu (maximálně však mohla být uzavřena po dobu, kdy to nařizovalo vládní nařízení). Zároveň musí prohlásit, že svou podnikatelskou činnost, na kterou podporu žádá, provozuje bez přerušení od 31. 8. 2020.

Stejně jako vloni i nyní město používá již osvědčený, srozumitelný a uživatelsky přívětivý on-line formulář, který společně a bezplatně vytvořili pro město IT experti ze společnosti TietoEVRY a městské firmy Ovanet. Jeho hlavním cílem je usnadnit podnikatelům proces žádostí o podporu. Řešení pomáhá také úředníkům, aby správa a vyhodnocování jednotlivých žádostí byla maximálně rychlá a efektivní a peníze se k žadatelům dostaly co nejdříve.

Veškeré informace jsou zveřejněny na webu města na odkazu www.ostrava.cz/pomoc-podnikatelum

#enjoyostrava