Jaký je podíl Ostravy na celkovém počtu km cyklostezek v ČR?

Síť cyklostezek na území města Ostravy zahrnuje aktuálně zhruba 266 km cyklistických stezek, pruhů a tras, z toho je více než 97 km vedeno odděleně od motorové dopravy. Snahou města je tuto síť v Ostravě a nejbližším okolí dále rozšiřovat a vzájemně propojovat, aby cyklisté jezdili po bezpečných stezkách a ne silnicích s hustým automobilovým provozem. Podle platné koncepce rozvoje cyklistické dopravy by mělo být v cílovém stavu ve městě k dispozici více než 416 km cyklistických stezek, pruhů a tras. Nově budované trasy slouží nejen k projížďkám, ale především k podpoře cyklodopravy jako zdravé a ekologické formy každodenních přesunů do zaměstnání a dalších aktivit. Těch, kteří volí kolo jako alternativní dopravní prostředek, je v Ostravě čím dál více. Přispívá k tomu také stále více oblíbený systém sdílení kol – BIKESHARING, který v Ostravě úspěšně funguje již 4. sezónu.

V celé České republice je pak na čtyřicet tisíc vyznačených cyklotras o celkové délce zhruba 8800 km a 55 bike nebo trail parků, z nich zhruba třetina splňuje požadavky i té nejnáročnější zahraniční klientely. V letech 2021–2027 by investice do cyklo dopravy měly přesáhnout 3,6 miliardy korun (0,6 mil. Kč/Národní plán obnovy, 3 mld. Kč/IROP). V roce 2021 by do zvýšení bezpečnosti dopravy a do výstavby a opravy nových cyklostezek měly ze Státního fondu dopravní infrastruktury doputovat dalších 750 milionů korun.

Cykloturistika je hned po pěší turistice druhou nejčastější aktivitou na dovolené a její obliba stále roste.

#enjoyostrava