Francouzi objevují Ostravu

Minulý týden do Česka zavítala skupina dvanácti zástupců francouzských agentur působících v MICE průmyslu. Třídenní program, tzv. fam trip, měl za cíl, aby si nákupčí udělali představu o tom, jaké kongresy a akce může Česko včetně Ostravy hostit.

Praha, Brno, Ostrava

Na celou cestu měli zástupci francouzských agentur pouze 3 dny podle následujícího klíče: co den to region a odlišná atmosféra. Při příletu do Česka je čekala historická Praha, druhý den pak industriální Ostrava a poslední zeleň jižní Moravy. Fam trip proběhl v návaznosti na B2B workshop s francouzskými nákupčími, který se uskutečnil v Paříži v loňském roce. Tohoto workshopu se účastnila také naše Convention!!! kancelář. Celkem dvanáct zástupců těch nejperspektivnějších agentur bylo následně pozváno na poznávací cestu do České republiky.

A jak vypadal jejich program v Ostravě? S městem se Francouzi seznámili během komentované prohlídky historického centra. Následovalo několik obhlídek ostravských hotelů disponujícími konferenčními kapacitami a klasický český oběd, svíčková s knedlíkem. Odpolední program patřil Dolní oblasti Vítkovice. Nákupčí prozkoumali konferenční kapacity Gongu, podívali se do expozic světů techniky, které mohou posloužit jako incentivní programy, a z Boltovy věže shlédli na město a přilehlé okolí. Později odpoledne pak odjeli do Brna, kde je čekal další neméně intenzivní program.

A první dojmy?

Shrneme-li jejich reakce, největší obdiv sklidil industriální areál Dolních Vítkovic a Gong především. Skupince se líbilo také v Zámku Zábřeh, který na ně oproti Vítkovicím dýchl zase zcela odlišnou atmosférou. Do třetice Francouze, obecně považované za náročné gastronomické gurmety, oslnila česká žemlovka, která se podávala jako dezert po obědě.

Během programu se už někteří z nákupčích nechali slyšet, že si v Ostravě dokáží představit své konkrétní projekty. Momentálně je na agenturách, jak své potřeby promítnou do nabídky našeho regionu a jak si s nimi naši dodavatelé služeb poradí.

* Cílem organizace tohoto fam tripu a projektu Convention!!! obecně je zvýšit povědomí o Ostravě jako MICE destinaci a přilákat více zahraničních akcí do regionu.

**Ostravská část programu byla organizována ostravským Convention!!!, krajskou destinační společností Moravian-Silesian Tourism a CzechTourism.

#enjoyostrava